Listare gratuita in Biz-Market pentru compania dumneavoastra

Inregistrare Autentificare

Politica de confidentialitate

SC ROMTELECOM SA, in calitate de proprietar, al www.biz-market.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site in vederea accesarii resurselor puse la dispozitie in cadrul proiectului "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii prin antreprenoriat durabil (ICIMM)", fiind inregistrata sub Nr. 292 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Politica de confidentialitate prezentata este valabila si se aplica pentru inscrierea pe site-ul www.biz-market.ro.

1.Definitii

 • date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

2.Colectarea de date cu caracter personal

Romtelecom prin intermediul acestui site poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar.

Formularul de inregistrare prezentat pe site-ul www.biz-market.ro cere informatii prin care puteti fi identificat sau prin care va putem contacta.

Folosim datele cu caracter personal colectate in urmatoarele scopuri:

 • scopul desfasurarii proiectului Business Market prezentat pe Site;
 • solutionarea cererilor si a reclamatiilor,
 • prevenirea/depistarea fraudelor;
 • imbunatatirea desfasurarii programului Online Business School precum si a relatiei cu participantii la cursuri

3. Drepturi si obligatii

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, SC ROMTELECOM S.A. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai sus, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.


In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opozitie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de SC ROMTELECOM SA in conformitate cu scopurile mentionate la art.2.

Datele furnizate de dumneavoastra vor fi pastrate in scopul indeplinirii obligatiilor Romtelecom in calitate de partener in cadrul proiectului POSDRU/92/31/S/62546 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii prin antreprenoriat durabil (ICIMM)" pentru perioada desfasurarii acestuia.

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteti notifica oricand acest lucru la urmatoarea adresa http://www.biz-market.ro/unsubscribe.aspx

4. Comunicarea datelor catre terti

Datele furnizate de dumneavoastra vor fi comunicate catre Romtelecom, BluePoint IT Solutions, GfK Romania si OTE Academy in calitate de imputernicit al Romtelecom pentru a putea fi procesate in scopurile mentionate la punctul 2.


©2013 Romtelecom Business Solutions SA